שימרו על מצבר מלא!

הידעתם?
להשאיר מכשיר אלקטרוני מחובר
לשקע החשמל ברכב עלול לרוקן
לכם את המצבר🔋
מומלץ לנתק מטענים
כדי לשמור על המצבר מלא!
נסיעה טובה!
מרכז שירות תל חנן

מי חפר פה בור?

אם הרכב נפגע מנסיעה לא חלקה,
או מתנאי שטח גרועים,
זה הזמן להביא את הרכב אלינו
ולבדוק איך ניתן לחזור בהקדם לכביש! 🛣
נסיעה טובה!
מרכז שירות תל חנן